זכאות לקצבת אזרח ותיק בגיל השני (גיל הזכאות)

עקרת בית , שלא הייתה זכאית לקצבתא אזרח ותיק בגיל הראשון (גיל פרישה), תהיה זכאית לקצבת אזרח ותיק בגיל השני (גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק), ובלבד שתעמוד בכל התנאים הבאים: