סכום הקצבה


סכום הקצבה לעקרת בית שמקבלת קצבת אזרח ותיק בגיל השני (גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק) הוא : 1,596 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) ואם מלאו לה 80 שנים -  1,686 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).