למקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה


עקרת בית המקבלת קצבת אזרח ותיק שהתאלמנה, עקב פטירת בעלה מתאונת עבודה, והזכאית לקבל גם קצבת תלויים בנפגעי עבודה - תוכל לבחור בין שתי האפשרויות האלה:

  1. קבלת קצבת אזרח ותיק מלאה ובנוסף מחצית מקצבת התלויים.
  2. קבלת קצבת תלויים מלאה ובנוסף מחצית מקצבת אזרח ותיק.