חוב לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת אזרח ותיק שלך , סכומים ששולמו לך בטעות או שלא כדין.