קצבת נכות לעקרת בית

כל אישה המגישה תביעה לקצבת נכות (תביעה ראשונה או תביעה חוזרת), בודקים לגביה אם היא עונה על הגדרת עקרת בית נכה, ואז ייבדק כושר התפקוד שלה במשק הבית; או שהיא עונה על הגדרת נכה, ואז ייבדק כושר ההשתכרות שלה.

בדיקת אובדן כושר התפקוד במשק הבית לאישה שהוגדרה כ"עקרת בית נכה" נעשית במכונים להערכה תפקודית.