תקופות ביטוח לאישה נשואה (למבוטח בביטוח אזרח ותיק) ולאלמנה המקבלת קצבת שאירים או תלויים


להלן פירוט התקופות שבהן היית מבוטחת בביטוח אזרח ותיק במסלול מס' 2, והן עשויות לזכות אותך בקצבת אזרח ותיק בגיל פרישה (מי שאינה זכאית לקצבה בגיל הפרישה, עשויה להיות זכאית לה ב גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק):

 • למי שנולדה בארץ, ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו)
 • למי שעלתה לארץ לפני גיל 18 ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו)
 • למי שעלתה לארץ לאחר גיל 18, ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מיום העלייה ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו)
 • למי שעבדה בתקופת הנישואין - תקופות העבודה בהיותה נשואה
 • אישה נשואה שבעלה אינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
 • למי שהייתה גרושה לפני הנישואין - התקופה המתחילה חודש לאחר חודש הגירושין וכל זמן שהייתה גרושה (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
 • למי שהייתה אלמנה לפני הנישואין, ולא קיבלה קצבת שאירים או תלויים עבור תקופה זו מהביטוח הלאומי - תקופת היותה אלמנה וכל זמן שלא קיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים מהביטוח הלאומי (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
 • למי שהייתה אלמנה לפני הנישואין, וקיבלה קצבת שאירים או תלויים מהביטוח הלאומי  -  תקופות עבודה בלבד.
 • אישה עגונה - אישה נשואה, שחלפו שנתיים מאז נעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו"ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.

 • למי שקיבלה קצבת נכות כללית בהיותה נשואה - כל תקופת קבלת קצבת הנכות(ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
 • למי שקיבלה קצבת נכות מעבודה בהיותה נשואה לבעל מבוטח - כל תקופות עבודתה בלבד.