גבר מבוטח


גבר יהיה מבוטח בביטוח אזרח ותיק אם הוא תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה ונולד בישראל, או שעלה אליה לראשונה לפני גיל 60–62 על פי תאריך לידתו, כמפורט בטבלה שלמטה. 

גברים שעלו לארץ לראשונה לאחר הגיל המפורט בטבלה - אינם מבוטחים בביטוח אזרח ותיק ואינם זכאים לקצבת אזרח ותיק. בתנאים מיוחדים תשולם להם גמלת אזרח ותיק מיוחדת על חשבון משרד האוצר.


​תאריך הלידה
מבוטח מי שעלה עד גיל 
עד 6/1944
​60
​7/1944 עד 8/1944
​60 ו-4 חודשים
​9/1944 עד 4/1945
​60 ו-8 חודשים
​5/1945 עד 12/1945
​61
​1/1946 עד 8/1946
​61 ו-4 חודשים
​9/1946 עד 4/1947
​61 ו-8 חודשים
​5/1947
62