גבר מבוטח


גבר יהיה מבוטח בביטוח אזרח ותיק  אם הוא תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה.

אם הוא עלה לארץ  - הוא יהיה מבוטח רק אם עלה לארץ לראשונה לפני גיל 62-60, כפי שמפורט בטבלה שלהלן:

​תאריך הלידה
אתה מבוטח אם עלית לארץ לראשונה
עד 6/1944
לפני גיל ​60
​מ-7/1944 עד 8/1944
לפני גיל ​60 ו-4 חודשים
​מ-9/1944 עד 4/1945
לפני גיל ​60 ו-8 חודשים
​מ-5/1945 עד 12/1945
לפני גיל ​61
​מ-1/1946 עד 8/1946
לפני גיל ​61 ו-4 חודשים
​מ-9/1946 עד 4/1947
לפני גיל ​61 ו-8 חודשים
​מ-5/1947
לפני גיל 62

גברים שעלו לארץ לראשונה לאחר הגיל המפורט בטבלה, אינם מבוטחים בביטוח אזרח ותיק ואינם זכאים לקצבת אזרח ותיק. בתנאים מיוחדים תשולם להם גמלת אזרח ותיק מיוחדת על חשבון משרד האוצר.