בדיקת זכאות להמשך תשלום קצבה בזמן שהות בחוץ לארץ


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מחשבון זה מיועד למי שמקבל קצבה מהביטוח הלאומי ויוצא לחו"ל לתקופה העשויה להשפיע על המשך הזכאות לקצבה. אם יצאת למדינת אויב תישלל הזכאות לקצבה מרגע היציאה מהארץ ועד החזרה לארץ.
הזכאות תיקבע אך ורק על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
אני מקבל
אני מקבל נכות עוליםהסבר
אני מקבל שירותים מיוחדים עוליםהסבר
אני מקבל קצבת שארים מיוחדתהסבר
אני מקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדתהסבר
פרטי הנסיעה הנוכחית