בדיקת זכאות להמשך תשלום קצבה בזמן שהות בחוץ לארץ


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
אני מקבל את הקצבאות הבאותאני מקבל נכות עוליםהסבר
אני מקבל שירותים מיוחדים עוליםהסבר
אני מקבל קצבת שארים מיוחדתהסבר
אני מקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדתהסבר