זכויות לפי קבוצות אוכלוסייה

הביטוח הלאומי פועל למיצוי זכויות מלידה ועד זקנה.

לרשותכם מחשבונים לבדיקת זכויות לפי קבוצות באוכלוסיה.

המחשבונים יסייעו לכם לקבל מידע על זכאותכם לקצבאות הביטוח הלאומי במהירות ובקלות.