אזרחים המגיעים מאוקראינה

הביטוח הלאומי מברך אתכם בהגיעכם לארץ, ומאחל לכם קליטה רכה ונעימה בישראל.

באתר זה תמצאו את כל הזכויות המגיעות לכם בנושא קצבאות ורישום לקופת חולים, בהתאם למעמד שנקבע לכם כעולים חדשים או תושבים חוזרים.

מידע מורחב על הזכויות שלכם במדינת ישראל תמצאו באתר עולים הביתה.