זכויות תושבים חוזרים מאוקראינה


​חידוש תושבות וביטוח בריאות

כדי שנוכל לחדש לכם את התושבות ואת ביטוח הבריאות, אתם נדרשים למלא, עם הגעתכם לארץ, "הצהרה לצורך קביעת תושבות ורישום לקופת חולים". בהצהרה תמלאו פרטים אישיים וכן תבחרו את קופת החולים שאתם מעוניינים להירשם אליה. 
את ההצהרה יש לשלוח למייל: ukraine@nioi.gov.il

תקופת המתנה לשירותי בריאות

תושב חוזר מעל גיל 18 נדרש לתקופת המתנה לקבלת שירותים רפואיים של עד 6 חודשים.
בשל המצב המיוחד, תוכלו לבקש בהצהרה לבטל את תקופת ההמתנה ולקבל שירותים רפואיים באופן מיידי, ושהביטול כרוך בקיזוז 13,740 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) מתשלומי קצבאות שתהיו זכאים להם.

פטורים מתקופת המתנה

עולים חדשים, אזרחים עולים וקטינים חוזרים (שאושרו ע"י משרד העלייה והקליטה), ילדים עד גיל 18, יולדות וכן מי שנזקק לטיפול רפואי מציל חיים – זכאים לקבל שירותים רפואיים באופן מיידי, ואינם נדרשים לתקופת המתנה.


קבלת קצבאות

תושבים חוזרים עשויים להיות זכאים לקצבאות האלה: