נשים

חוק הביטוח הלאומי מותאם לנשים, כדי לתת מענה לצורכיהן המיוחדים מעצם היותן נשים יולדות ואמהות לילדים, זאת נוסף על הפתרונות האחרים הניתנים לכלל האוכלוסייה.
אני אישה: