מי שנשפט לעבודות שירות


אם נשפטת לעבודות שירות בעבודה ציבורית, על פי פקודות עבודות עונשין- אתה עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה בתקופת ריצוי העבודות, בהתאם לעמידתך בתנאי הזכאות.

תנאי הזכאות

  • אתה עובד ימי עבודה מלאים במקום עבודה ציבורי, כפי שנקבע בפסק דין.
  • אין לך הכנסות, או שיש לך הכנסות הנמוכות מסכום קצבת הבטחת הכנסה. לסכומי הקצבה לחץ כאן
  • אם יש לך בת זוג – גם היא צריכה לענות על כל תנאי הזכאות לקצבה. ההכנסות של שניכם יילקחו בחישוב. 
  • אם בבעלותך או בשימושך רכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו נמוך מ- 44,611 ש"ח (החל ב- 01.01.2023)- אתה עשוי להיות זכאי לקצבה. כמו כן אם ברשותך רכב שמשמש אתך לצרכים רפואיים, או אם אחד הילדים במשפחתך מקבל קצבת ילד נכה - תהיה זכאי לקצבה בתנאים מסוימים. למידע מורחב לחץ כאן

תקופת הזכאות לקצבה

בהתאם לתקופה שנקבעה בפסק הדין.

הגשת תביעה לקצבה

כדי לקבל את הקצבה, עליך להגיש תביעה להבטחת הכנסה לסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, ביניהם אישור על עבודות השירות מהמפקח על עבודות השירות בשירות בתי הסוהר.

את התביעה תוכל להגיש בדרכים הבאות:

  • מילוי תביעה באתר, ושליחתה בצירוף המסמכים הנוספים באופן מקוון.
  • מילוי תביעה באופן ידני, ושליחתה בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות האתר.
  • הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של  הסניף באזור מגוריך.
  • הגשת התביעה בקבלת קהל בסניף - רק למזמין תור מראש באמצעות האתר .
    לידיעתך, אם תמסור את התביעה בסניף עם המסמכים, נוכל לבדוק אפשרות לשלם לך באופן מידי מקדמה על חשבון הקצבה.

חשוב שתדע!

קצבה להבטחת הכנסה משולמת רק מחודש הגשת התביעה. לכן, חשוב שתגיש את התביעה בחודש שבו התחלת את עבודות השירות.

לא תהיה זכאי לקצבה כעובד בעבודות שירות, אם תגיש תביעה לאחר סיום תקופת ריצוי עבודות השירות.

זכאות להמשך תשלום הקצבה 

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה גם לאחר סיום תקופת ריצוי עבודות השירות.
לבדיקת התנאים להמשך זכאותך לקצבה עליך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.