אנשים עם מוגבלות


קיימים מצבים שבהם יש לאדם מגבלות כתוצאה ממחלה, תאונה או מום מולד.
בביטוח הלאומי קיימות מגוון קצבאות, המסייעות לאדם עם מוגבלויות בתפקוד היום יומי, ובכך מאפשרות לו לנהל אורח חיים תקין ככל האפשר.
נפגעתי/חליתי כתוצאה מ: