שליחים בחוץ לארץ מטעם משרד החוץ

אנו מברכים אתכם לרגל יציאתכם לעבודה בחוץ לארץ.
במסגרת שיתוף פעולה בין אגף הון אנושי והדרכה במשרד החוץ ובין המוסד לביטוח לאומי, אנו שמחים להציג לכם עלון המפרט את מעמדכם וזכויותיכם בביטוח הלאומי בתקופת שהותכם בחו"ל. על מנת לממש את זכויותיכם, אנו ממליצים לכם לקרוא את המידע לפני יציאתכם לחו"ל.


משרד החוץ מעביר לביטוח הלאומי מדי שבוע מידע על היוצאים לחו"ל ועל החוזרים לארץ, עם זאת, באחריות העובדים המועסקים בחו"ל לוודא כי נתוני הביטוח הלאומי מעודכנים.
לבדיקה היכנסו לאתר השירות האישי או התקשרו למוקד הטלפוני 6050*.