מעמד בביטוח לאומי וחברות בקופת חולים


ביטוח וגבייה

מעמדכם בביטוח הלאומי ממשיך להיות מעמד של תושבי ישראל. משרד החוץ משלם לביטוח הלאומי את דמי הביטוח עבורכם, ואתם מדווחים כעובדים שכירים.
אם קיבלתם הודעה על חוב בביטוח הלאומי עבור התקופה שאתם מועסקים, עליכם לפנות לאגף הון אנושי והדרכה להסדרת הנושא מול הביטוח הלאומי.
חשוב לפנות אלינו בהקדם בנושא, כדי להימנע מפעולות אכיפה והוצאה לפועל.

חברות בקופת חולים

ביטוח לאומי מעביר לקופות החולים מידע על שוהים בחו"ל.
בתקופת שהותכם בחו"ל אתם ממשיכים להיות חברים בקופת החולים בישראל, וזכאים לשירותי בריאות כפי שזכאי כל תושב ישראל