אסיר משוחרר


אסיר משוחרר עשוי להיות זכאי לקצבאות האלה:

הבטחת הכנסה

אסיר משוחרר שהיה במאסר או במעצר 6 חודשים לפחות, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה למשך חודשיים לכל היותר,
אם אין לו הכנסות או שהכנסותיו נמוכות ומזכות בקצבה.

התשלום הוא עבור כל חודש בנפרד, מיום הגשת התביעה להבטחת הכנסה.

תנאי הזכאות

 • היית במאסר או במעצר לפחות 6 חודשים, רצופים ומלאים.
 • אין לך הכנסות, או שיש לך הכנסות הנמוכות מסכום קצבת הבטחת הכנסה. לסכומי הקצבה לחץ כאן
 • אם יש לך בת זוג - גם היא צריכה לענות על כל תנאי הזכאות לקצבה. ההכנסות של שניכם יילקחו בחישוב.  
  אם בת הזוג קיבלה קצבה להבטחת הכנסה בזמן שהייתך בכלא - עליכם להגיש תביעה כזוג עם שחרורך.
 • אם בבעלותך או בשימושך רכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו נמוך מ- 44,611 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) - אתה עשוי להיות זכאי לקצבה
  אם ברשותך רכב שמשמש אתך לצרכים רפואיים, או אם אחד הילדים במשפחתך מקבל קצבת ילד נכה – תהיה זכאי לקצבה בתנאים מסוימים. למידע מורחב לחץ כאן

הגשת תביעה לקצבה

כדי לקבל את הקצבה, עליך להגיש תביעה להבטחת הכנסה לסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. ייתכן ותידרש להמציא אישור על תקופת השהייה בכלא.

את התביעה תוכל להגיש בדרכים הבאות:

 • מילוי תביעה באתר, ושליחתה בצירוף המסמכים הנוספים באופן מקוון.
 • מילוי תביעה באופן ידני, ושליחתה בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות האתר.
 • הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של  הסניף באזור מגוריך.
 • הגשת התביעה בקבלת קהל בסניף - רק למזמין תור מראש באמצעות האתר
  לידיעתך, אם תמסור את התביעה בסניף עם המסמכים, נוכל לבדוק אפשרות לשלם לך באופן מיידי מקדמה על חשבון הקצבה.

לתשומת לבך,

קצבה להבטחת הכנסה משולמת רק מחודש הגשת התביעה
לכן, חשוב שתגיש את התביעה בחודש השחרור או בחודש שלאחר השחרור, כדי שתיבדק זכאותך לקצבה כאסיר משוחרר.
לאחר מועד זה תוכל לברר את זכאותך לקצבה מסיבות אחרות.

המשך תשלום קצבה

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה גם לאחר חודשיים. למידע נוסף לחץ כאן

אם שוחררת ממעצר בית תוכל לקרוא על תנאי הזכאות לקצבה  בקישור זה

אם שוחררת מעבודות שירות תוכל לקרוא על תנאי הזכאות לקצבה בקישור זה

נכות כללית

אם נקבעה לך זכאות לקצבת נכות קבועה או זמנית, עליך לשלוח למחלקת נכות בסניף הקרוב למקום מגוריך אישור משירות בתי הסוהר על תאריך שחרורך, לצורך חידוש זכאותך לקצבה.

ניתן לשלוח את האישור ישירות לסניף גם באמצעות האתר /שליחת מסמכים.

למידע מורחב על קצבת נכות כללית לחץ כאן

אזרח ותיק

אסיר משוחרר מעל גיל 67 יהיה זכאי לתשלום קצבת אזרח ותיק מחודש שחרורו.

לקבלת הקצבה עליו לשלוח למחלקת אזרח ותיק בסניף הקרוב למקום מגוריו אישור משירות בתי הסוהר על תאריך השחרור. 
ניתן לשלוח את האישור ישירות לסניף גם באמצעות האתר /שליחת מסמכים.

למידע מורחב על קצבת אזרח ותיק לחץ כאן

מי שקיבל קצבה לפני המאסר

מבוטח שקיבל קצבה לפני המאסר, וקצבתו הופסקה עקב המאסר-  צריך להודיע לנו על שחרורו כדי שנחדש לו את תשלום הקצבה.

בירור לגבי חוב בדמי מזונות

אסיר משוחרר המעוניין לבדוק חובות עקב אי תשלום דמי מזונות-  צריך לפנות לרשות האכיפה והגבייה, במוקד מידע ושירות 35592*

תשלום דמי ביטוח 

בתקופת שהותך במאסר- היית פטור מתשלום דמי ביטוח.

לאחר השחרור – תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח אם אתה מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, כמו הבטחת הכנסה או נכות כללית.

אם אתה לא מקבל קצבה – עליך לשלם דמי ביטוח בהתאם למעמדך (עובד/ לא עובד).

לבירור התקשר למוקד הטלפוני 6050* .