שוהה במעצר בית


שוהה במעצר בית, על פי החלטת בית משפט, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה בתקופת מעצר הבית, אם הוא עונה על תנאי הזכאות.

תנאי הזכאות לקצבה

  • תנאי מעצר הבית שלך הם:

- מעצר בית מלא (כל שעות היממה).

- מעצר בית במשך רוב שעות היום או בשעות העבודה המקובלות.

- מעצר בית שאפשר לצאת רק בליווי ופיקוח של אדם נוסף.

  • אין לך הכנסות, או שיש לך הכנסות הנמוכות מסכום קצבת הבטחת הכנסה. לסכומי הקצבה לחץ כאן
  • אם יש לך בת זוג – גם היא צריכה לענות על כל תנאי הזכאות לקצבה. ההכנסות של שניכם יילקחו בחישוב. 
  • אם בבעלותך או בשימושך רכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו נמוך מ- 44,611 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) - אתה עשוי להיות זכאי לקצבה. כמוכן אם יש ברשותך רכב שמשמש אתך לצרכים רפואיים, או אם אחד הילדים במשפחתך מקבל קצבת ילד נכה - תהיה זכאי לקצבה בתנאים מסוימים. למידע נוסף לחץ כאן

הגשת תביעה לקצבה

כדי לקבל את הקצבה, עליך להגיש תביעה להבטחת הכנסה לסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים,
כמו צו מעצר, או פרוטוקול דיון מלא הכולל את תנאי מעצר הבית שנקבעו לך.

את התביעה תוכל להגיש בדרכים הבאות:

  • מילוי תביעה באתרושליחתה בצירוף המסמכים הנוספים באופן מקוון.
  • מילוי תביעה באופן ידני, ושליחתה בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות האתר.
  • הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של  הסניף באזור מגוריך.
  • הגשת התביעה בקבלת קהל בסניף - רק למזמין תור מראש באמצעות האתר .
    לידיעתך, אם תמסור את התביעה בסניף עם המסמכים, נוכל לבדוק אפשרות לשלם לך באופן מיידי מקדמה על חשבון הקצבה.

חשוב שתדע!

קצבה להבטחת הכנסה משולמת רק מחודש הגשת התביעה, לכן, חשוב שתגיש את התביעה בחודש שבו התחלת את מעצר הבית.

זכאות להמשך תשלום הקצבה

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה גם לאחר סיום תקופת מעצר הבית.
למידע על התנאים להמשך זכאותך לקצבה לחץ כאן.