דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

חבר קיבוץ

 

הגדרה / תנאים

תושב/ת ישראל העובד בקיבוץ והוא חבר בקיבוץ או מועמד לחברות בקיבוץ.

כיצד נרשמים ?

הרישום בביטוח הלאומי כחבר קיבוץ נעשה באופן אוטומטי בעקבות דיווח שמעבירים הקיבוצים.
אם בכל זאת חוייבת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה היית חבר קיבוץ, עליך להמציא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך אישור מהקיבוץ שבו יירשם התאריך שבו התחלת להיות חבר בקיבוץ והתאריך שבו סיימת את חברותך, אם היא הסתיימה, וכן מספר תיק הניכויים של הקיבוץ. לאחר המצאת האישור יבוטל חובך.

זכאות לקצבאות

חבר קיבוץ עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות:

אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה , נפגעי פעולות איבה,

חובת תשלום

חובת תשלום דמי הביטוח חלה על הקיבוץ.

 

Please Wait