חישוב מרחקים בין ישובים


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
באמצעות המחשבון ניתן לחשב את המרחק בין שני ישובים.
המרחק מחושב ממרכזי היישובים (מוצא ויעד), לפי הדרך הקצרה ביותר והוא לא כולל כבישי אגרה, דרכי עפר, דרכים פרטיות וכבישים באזורי A ו-B.
המרחק אינו כולל נסיעה בדרכי עפר או בדרכים שאינן מוסדרות.