תנאי זכאות


קצבת ניידות משולמת למי שהוא מוגבל בניידות בעל רכב או חסר רכב, והוא עונה על התנאים המפורטים בהמשך.  

תנאי זכאות לקצבה לבעל רכב:

למי שיש רכב ברשותו ובבעלותו,  גם אם הרכב נרכש ללא הלוואה עומדת.

קבלת קצבת ניידות לבעל רכב שנרכש עם הלוואה עומדת - שם המוגבל בניידות חייב להופיע ברישיון הרכב.

ניתן להוסיף בעלים נוספים לרישיון, כגון קרוב משפחה או אפוטורופוס, שגרים בבניין שבו מתגורר המוגבל בניידות, או בבניין שהמרחק ממנו אל בית המוגבל בניידות אינו עולה על 1500 מ' בקו אווירי.

קבלת קצבת ניידות לבעל רכב שנרכש ללא הלוואה עומדת -  שם המוגבל בניידות אינו חייב להופיע ברישיון הרכב.

הבעלות יכולה להיות על שם הורה לקטין, אפוטרופוס או בן/ת זוג של המוגבל בניידות.

קבלת קצבת ניידות לבעל רכב למי שברשותו רכב בליסינג תפעולי או ליסינג מימוני

 • ליסינג תפעולי - מוגבל בניידות שברשותו או ברשות בן זוגו רכב בליסינג תפעולי, ומתקיימים בו התנאים הבאים:

1. הוא בעל רישיון נהיגה

2. הרכב הועמד לרשותו ממקום עבודתו.

3. הרכב הקובע לגביו לתשלום הקצבה הוא רכב פרטי/ מסחרי (לא רכב לאביזרים מיוחדים)

4. במקרים בהם ברשות בן/בת זוגו של המוגבל בניידות רכב בליסינג תפעולי ממקום העבודה, תשלום הקצבה יהיה בכפוף לאישור של המעסיק/ חברת הליסינג כי המוגבל בניידות רשאי להשתמש ברכב.

 • ליסניג מימוני - מוגבל בניידות שרוכש רכב מחברת ליסינג עשוי לקבל הטבות מכוח הסכם הניידות, למעט - הלוואה עומדת והלוואה לרכישת רכב מקרן הלוואות, אם מתקיימים בו תנאי הזכאות שלפי הסכם הניידות, ובתנאי שהעביר חוזה רכישה מול חברת הליסינג. 


שימו לב,

אם משולמת על הרכב אגרת רישוי כנכה, ניתן להעביר בעלות על הרכב (למכור את הרכב) בסניפי משרד הרישוי בלבד ולא בסניפי הדואר. ליתר בטחון, מוצע לבדוק מידע זה ישירות עם משרד הרישוי באזור המגורים.

תוספת לקצבת ניידות

מוגבלים בניידות בעלי רכב "משתכרים" (משתכר) , שהמרחק מביתם למקום עבודתם וחזרה הוא 40 ק"מ לפחות, זכאים לתוספת לקצבת הניידות, בתנאי שעבדו שישה חודשים רצופים לפחות לפני הגשת הבקשה לקצבה, והם נוסעים ברכבם בקביעות למקום העבודה.

קצבת ניידות לרכב משותף

שני מוגבלים בניידות או יותר שהם בעלים של אותו רכב, יכולים להיות זכאים לקצבת ניידות לרכב משותף, בתנאי שהם קרובי משפחה (קרוב משפחה) ועונים על אחד מהתנאים האלה:

 1. אם רק לאחד מהם יש רישיון נהיגה או שאין להם רשיון נהיגה כלל, והם מבקשים שמורשה נהיגה משותף ינהג בעבורם – עליהם להתגורר באותה דירה.
 2. אם לשניהם יש רישיון נהיגה – עליהם להתגורר באותו בניין.

תנאי הזכאות לקצבה לחסר רכב: 

קצבת ניידות לחסר רכב מיועדת להשתתפות בהוצאות הניידות של מוגבל בניידות שאין ברשותו ובבעלותו רכב.
בתנאים מסוימים משולמת הקצבה לחסר רכב גם למי שיש ברשותו ובבעלותו רכב, אך הרכב מושבת.

חסר רכב או בעל רכב שרכבו מושבת, כאמור, יהיה זכאי לקצבה לחסר רכב אם הוא עונה על כל התנאים באחד מהסעיפים האלה:

א.
 1. מלאו לו 18 שנים.
 2. נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות.
 3. הוא משתכר. הוא איננו נכה לפי חוק הביטוח הלאומי.
או ב.
 1. מלאו לו 18 שנים.
 2. הוא מקבל קצבה לשירותים מיוחדים.
 3. נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 100%, או שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
או ג.
 1. הוא מקבל קצבה לילד נכה.
 2. נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות, או שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

או ד.

 1. הוא בוגר שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 100%, או קטין שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות, או מוגבל בניידות שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
 2. הוא שוהה במוסד ויוצא ממנו ברכב מנועי לפחות שש פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים, פעילות חברתית, שיקום או התנדבות. 
 3. אין גוף הנושא בהוצאות יציאותיו אלה מהמוסד.
 4. הוא זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים או לקצבה לילד נכה, אך איננו מקבל אותה בשל העובדה שהוא שוהה במוסד.


לקצבה זו יכול להיות זכאי גם מוגבל בניידות השוהה במוסד, שיש ברשותו ובבעלותו רכב שנרכש עם הלוואה עומדת, אך בשל נסיבות מיוחדות הוא לא נדרש להחזיר את ההלוואה העומדת, ובתנאי שמתקיימים בו כל התנאים המפורטים בסעיף ד' למעלה.