קצבת ניידות

קצבה חודשית המשולמת למוגבל בניידות עבור הוצאות הניידות שלו, בין שיש ברשותו ובבעלותו​ רכב ובין שאין.
מוגבל בניידות, בעל רכב שעובד, והמרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה הוא 40 ק"מ לפחות - יקבל תוספת לקצבה.

עדכון שיעורי הקצבה

שיעורי קצבת הניידות והתוספת לקצבה מתעדכנים על-פי ההתייקרויות שחלות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה.
העדכונים נעשים בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל-4% לפחות לעומת השיעור הקודם, ובכל מקרה ב-1 בינואר של כל שנה.​