למקבל גמלאות נוספות במוסד (כפל גמלה)


למקבל קצבה לשרותים מיוחדים ו/או קצבה לילד נכה

מי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים מן המוסד לביטוח לאומי ומתקיימים בו גם תנאי הזכאות לקבלת הטבות בניידות – יצטרך לבחור בין הקצבאות.

מוגבל בניידות הזכאי לקצבה לשירותים מיוחדים מן המוסד לביטוח לאומי יוכל בכל זאת לקבל הטבות לפי הסכם הניידות, אם הוא זכאי לגמלה לשירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות, או שנקבעו לו 100% מוגבלות בניידות, או שוועדה רפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

מי שמקבל קצבה לילד נכה מן המוסד לביטוח לאומי ומתקיימים בו גם תנאי הזכאות לקבלת הטבות גם בניידות - יצטרך לבחור בין שתי הקצבאות.

    • מוגבל בניידות, הזכאי לקצבה לילד נכה מן המוסד לביטוח לאומי, יוכל בכל זאת לקבל הטבות גם לפי הסכם הניידות, אם נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות, או שוועדה רפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
    • מוגבל בניידות, שהוא אחד מבין שני זכאים לקצבה לילד נכה באותה משפחה, יוכל בכל זאת לקבל הטבות גם לפי הסכם הניידות.
בכל מקרה, יש לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המטפל, כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות אינה מונעת קבלת ההטבות גם בקצבה לילד נכה.