הטיפול הראשוני בנפגעי פעולות האיבה


​נפגעי פעולות איבה זכאים לסיוע בטיפול בפציעתם, גם במקרים של פגיעת חרדה.
גם בני המשפחה של הנפגעים זכאים לקבל סיוע מהביטוח הלאומי.
בדף זה ריכזנו את הזכויות המגיעות לכם ולמשפחתכם לאחר הפגיעה:

טיפול בנפגעים

מענה מיידי לנפגעי חרדה 

במקרים של מצוקה וחרדה, אתם זכאים לסיוע מיידי במימון הביטוח הלאומי (ללא הגשת תביעה) הניתן על ידי פסיכולוגים, פסיכיאטריים, עובדים סוציאליים וקליניים.
לרשימת מרכזי חוסן לחצו כאן.

תביעה להכרה בפגיעת איבה

אם נפגעתם בפעולת איבה עליכם למלא תביעה להכרה בפגיעת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי (טופס בל/ 580).
התביעה והמסמכים שיוגשו לנו, יועברו לאישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון, אשר מוסמכת להכיר בכם כנפגעי איבה.
את טופס התביעה ניתן לשלוח ישירות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו בצירוף כל המסמכים הנדרשים, באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר. למידע מורחב בנושא תנאי הזכאות לחצו כאן.

תגמול בתקופת הטיפול הרפואי

אם עקב הפגיעה אתם נמצאים בתקופת מחלה או בטיפולים רפואיים אשר מונעים מכם לעבוד (באישור רופא מטפל, באמצעות תעודות מחלה) - אתם עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), בתנאי שלא משולם לכם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.
למידע מורחב בנושא תגמול טיפול רפואי לחצו כאן.

אביזרים רפואיים

אדם שנכח בפיגוע וכתוצאה מכך ניזוק או אבד לו מכשיר רפואי כגון: משקפי ראייה, מקל הליכה, מכשיר שמיעה וכדומה, זכאי להגיש  לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו בקשה לקבלת החזר כספי בגין רכישת מכשיר חדש, גם ללא הגשת תביעה להכרה.

את הבקשה יש להגיש בטופס תביעה להכרה לצורך החזר כספי לנזק שנגרם לאביזר רפואי (בל/605), בצירוף מסמכים המעידים על הנזק לאביזר, אישור רפואי על הצורך באביזר, וקבלה. ההחזרים משולמים בהתאם לתעריפי משרד הבריאות.
ניתן לפנות לסניף באמצעות האתר .

מימון טיפול רפואי

אם הרשות המאשרת במשרד הביטחון הכירה בפגיעה כפגיעה בפעולת איבה, אתם זכאים למימון ההוצאות הרפואיות הקשורות לפגיעה. הטיפול הרפואי כולל אשפוז, תרופות, מכשירי עזר רפואיים, החלמה ושיקום רפואי.

הטיפול ניתן באמצעות בתי חולים וקופות חולים ציבוריים. לקבלת התחייבויות לטיפולים או החזרים על הוצאות הקשורות בפגיעה, אתם מתבקשים לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. הנפקת התחייבויות ותשלום החזרים מותנים באישור הרופא הממונה בסניף.
ניתן לפנות לסניף באמצעות האתר.

סיוע לבני משפחות הנפגעים

מחלקת שיקום מטפלת בהחזר הוצאות לבני המשפחה (מדרגה ראשונה) של נפגעי פעולות איבה, כגון: אובדן הכנסה עקב אשפוז הנפגע והוצאות שהייה בבית החולים, לינה בסמוך למקום אשפוזו של הנפגע, חניה, שיחות טלפון ומתן מענה במצבים מיוחדים.

סכום הסיוע נקבע בהתאם לחומרת הפגיעה והמצב המשפחתי.
לקבלת הסיוע, יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
ניתן לפנות לסניף באמצעות
האתר .

לכל המידע בנושא התגמולים וההטבות לנפגעי פעולות איבה לחצו כאן.