תגמולים והטבות לנפגעי פעולות איבה

מי שהוכרו כנפגעי פעולות איבה זכאים לטיפול רפואי, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות כדי לסייע להם ולתמוך בהחלמתם.​