תגמולים והטבות לנכים המתגוררים בחוץ לארץ


נכים המתגוררים דרך קבע בחוץ לארץ זכאים לתגמול חודשי בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם בוועדה הרפואית, וכמפורט בפרק תגמולי נכות, זאת בתנאי שיגישו פעם בשנה "אישור חיים" מאושר על ידי נציגות ישראלית או נוטריון.

להלן רשימת ההטבות שזכאים להן נכים התגוררים דרך קבע בחוץ לארץ. הזכאות היא בהתאם לאחוזי הנכות וכמפורט בפרקים - הטבות ומענקיםטיפול פסיכולוגיוסיוע בשיקום.

הטבות שנתיות

מענק השתתפות בהוצאות טלפון, מענק הבראה, מענק חימום, מענק ביגוד, מענק נעליים, מענק ציוד משתחק, מענק קלטות.

הטבות חודשיות

תוספת למימון צרכים מיוחדים ("עזרת הזולת"), דמי ניידות.

הטבות ומענקים המחייבים פנייה למחלקת השיקום 

מימון לימודים, טיפול פסיכולוגי, החזר ביטוח רכב, מענק לימודים לילדי נכים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה, מענק נישואין.