שיקום לנפגעי פעולות איבה

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (1970) קובע  שכל אדם הנפגע מאירוע טירור יהיה זכאי לתגמול, לרבות כל טובת הנאה, הניתנת לאדם שחל עליו "חוק הנכים" ו"חוק משפחות חיילים שנספו במערכה"  לפי העניין.

השיקום ייעשה באחד משני המסלולים הבאים :
1
. הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה
2.
שיקום כלכלי בעסק עצמאי

פקיד השיקום יסייע לפונים במתן מידע על זכויותיהם ובבחירת מסלול השיקום. תכנית השיקום תעובד ותמומש על בסיס כישוריו של הזכאי, יכולתו הפיזית ושאיפותיו, ועל פי האפשרויות הקיימות בשוק העבודה.

לשירות הנפגעים ובני משפחותיהם עומדים קבוצות תמיכה וכן שירות מתנדבים.