הגשת תביעה להכרה כנפגע פעולות איבה


אם נפגעתם בפעולת איבה עליכם למלא הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעה להכרה כנפגע פעולות איבה. התביעה והמסמכים שיוגשו לנו, יועברו לאישור הרשות המאשרת (154) במשרד הביטחון, אשר מוסמכת להכיר בכם כנפגעי איבה.

את התביעה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באופן הבא:

מי שנפגע מה-7.10.23 והלאה במהלך מלחמת חרבות ברזל

מילוי טופס מקוצר באופן מקוון באתר

מי שנפגע עד 6.10.23

מסמכים שיש לצרף לתביעה:

העברת התביעה לאישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון

התביעה והמסמכים הנלווים יועברו לאישור הרשות המאשרת (154) במשרד הביטחון, אשר מוסמכת להכיר בכם כנפגעי פעולות איבה. התביעה תיבדק בהתאם לתנאי הזכאות. החלטת הרשות המאשרת, תימסר לכם במכתב.

 

חשוב שתדעו!

  • מועד הגשת התביעה - את התביעה יש להגיש בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויותיכם לתגמולים.
  • אם תביעתכם להכרה אושרה - באפשרותכם להגיש גם תביעה לקביעת דרגת נכות ותשלום תגמול נכות.
    למידע והנחיות להגשת תביעה לתגמול נכות לחץ כאן.

  • ערעור על דחית התביעה - אם תביעתכם לא אושרה בידי הרשות המאשרת, אתם רשאים להגיש ערעור בכתב לוועדת העררים, וזאת בתוך חודשיים מקבלת ההחלטה. הכתובת להגשת הערעור: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901.
    החלטת הוועדה לעררים היא סופית.
  • עדכון פרטים - עליכם לעדכן את סניף הביטוח הלאומי הקרוב למגוריכם בכל שינוי שחל בפרטים האישיים, כגון שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי או שינוי במצב הרפואי, שינוי בפרטי חשבון הבנק על ידי מילוי הודעה על עדכון פרטים אישיים.

בדיקת זכאות לתגמול טיפול רפואי 

אם עקב הפגיעה אתם נמצאים בתקופת מחלה או בטיפולים רפואיים אשר מונעים מכם לעבוד (באישור רופא מטפל) - אתם עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), לקבלת התגמול עליכם למלא בקשה לתגמול טיפול רפואי. למידע מורחב בנושא לחצו כאן. 
שימו לב, תביעה לתגמול טיפול רפואי תטופל רק לאחר שהרשות המאשרת אישרה את הפגיעה כפגיעת איבה.