תגמולי נכות

לתגמולי נכות זכאים נכים שנפגעו מפעולת איבה, וועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות זמנית או קבועה בשיעור של 10% ומעלה (דרגת נכות נמוכה מ- 10% אינה מזכה בתגמול). התגמולים משולמים בדרך של מענק חד פעמי או בדרך של תגמול חודשי.

לבירור סכום התגמול המגיע לך היכנס למחשבון.