מענק נכות חד פעמי


למענק נכות חד פעמי זכאים נכים מפעולת איבה, שוועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות זמנית או קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% - 19%. המענק ישולם לאחר שעבר המועד להגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית.
אם הוגש ערעור, ישולם המענק או התגמול לאחר קביעת דרגת הנכות מחדש. 

סכום המענק לבעלי דרגת נכות זמנית

סכום המענק מחושב לפי גובה התגמול שמשולם לנכה בדרגת 10% - 551 ₪, כפול מספר חודשי הזכאות של הנכות הזמנית. 
לדוגמה: מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 15% לתקופה של 24 חודשים - יקבל מענק בסך 13,224 ש"ח (24X551).

סכום המענק  לבעלי דרגת נכות קבועה (לצמיתות)

סכום המענק מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו על ידי הוועדה הרפואית.

דרגת הנכות​

סכום המענק החל ב- 01.01.2024​

10​59,509.08 ש"ח
11​75,763.75 ש"ח
12​93,893.24 ש"ח
13​111,029.6 ש"ח
14​128,055.72 ש"ח
15​144,641 ש"ח
16​163,101.55 ש"ח
17​180,786.96 ש"ח
18​199,355.82 ש"ח
19​225,089.95 ש"ח

 

ניכוי המענק עקב שינוי בדרגת הנכות

אם נקבעה לנפגע דרגת נכות שאינה עולה על 19% ושולם לו מענק חד פעמי, ובמועד מאוחר יותר, עקב החמרה במצב הרפואי הקשורה בפגיעת האיבה, הועלו לו אחוזי הנכות ל - 20% ומעלה, ינוכה המענק מהתגמול החודשי שישולם החל ממועד תחילת הנכות החדשה.