מענק נכות חד פעמי


למענק נכות חד פעמי זכאים נכים מפעולת איבה, שוועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% - 19%. המענק ישולם לאחר שחלף המועד להגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית. אם הוגש ערעור, ישולם המענק או התגמול לאחר קביעת דרגת הנכות מחדש. 

סכום המענק

סכום המענק מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו על ידי הוועדה הרפואית.

דרגת הנכות​

סכום המענק החל ב- 01.01.2023​

10​57,353.4 ש"ח
11​73,018.75 ש"ח
12​90,490.92 ש"ח
13​107,005.8 ש"ח
14​123,416.02 ש"ח
15​139,399.75 ש"ח
16​157,190.8 ש"ח
17​174,236.54 ש"ח
18​192,131.88 ש"ח
19​216,932.85 ש"ח

 

ניכוי המענק עקב שינוי בדרגת הנכות

אם נקבעה לנפגע דרגת נכות שאינה עולה על 19% ושולם לו מענק חד פעמי, ובמועד מאוחר יותר, עקב החמרה במצב הרפואי הקשורה בפגיעת האיבה, הועלו לו אחוזי הנכות ל - 20% ומעלה, ינוכה המענק מהתגמול החודשי שישולם החל ממועד תחילת הנכות החדשה.