מענק נכות חד פעמי


למענק נכות חד פעמי זכאים נכים מפעולת איבה, שוועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% - 19%. המענק ישולם לאחר שחלף המועד להגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית. אם הוגש ערר, ישולם המענק או התגמול לאחר קביעת דרגת הנכות מחדש. 

שיעורי מענק נכות חד פעמי 

"השכר הקובע" לחישוב גובה המענק הוא 147.9% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 של הדירוג המנהלי 4,937.74 ש"ח . לחישוב גובה המענק יש להכפיל את הסכום המתקבל מחישוב אחוזי הנכות מתוך השכר הקובע, במספר החודשים בהתאם לטבלה: 

דרגת הנכות

מספר חודשים

שיעור המענק החל ב- 01.01.2021

10

108

50,830.2 ש"ח

11

125

64,713.75 ש"ח

12

142

80,198.76 ש"ח

13

155

94,835.2 ש"ח

14

166

109,379.06 ש"ח

15

175

123,544.75 ש"ח

16

185

139,312.4 ש"ח

17

193

154,419.3 ש"ח

18

201

170,279.16 ש"ח

19

215

192,259.45 ש"ח

 

ניכוי מענק חד פעמי עקב שינוי בדרגת הנכות

אם נקבעה דרגת נכות שאינה עולה על 19% ושולם מענק חד פעמי, ובמועד מאוחר יותר, עקב החמרה במצב הרפואי הקשורה בפגיעת האיבה, הועלו אחוזי הנכות ל - 20% ומעלה, ינוכה המענק מהתגמול החודשי שישולם החל ממועד תחילת הנכות החדשה.