תגמול נכות חודשי


לתגמול נכות חודשי זכאים נכים מפעולת איבה, שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה.
הזכאות לתגמול היא מיום תחילת הנכות.

שיעור התגמול החודשי 

"השכר הקובע" לחישוב סכום התגמול החודשי הוא -  150.6% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי – 5,510.14 ש"ח .
לנכה מפעולת איבה ישולם תגמול לפי שיעור דרגת הנכות שנקבעה לו כפול השכר הקובע.

אחוז הנכותשיעור התגמול החל ב- 01.01.2024
201,102.03 ש"ח
301,653.04 ש"ח
402,204.06 ש"ח
502,755.07 ש"ח
603,306.08 ש"ח
703,857.1 ש"ח
804,408.11 ש"ח
904,959.13 ש"ח
1005,510.14 ש"ח
מעל 1007,714.2 ש"ח
 

תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת (100%+)

תוספת של 40% על התגמול החודשי משולמת לנכים מפעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה הבאים: פרפלגיה; קטוע שתי רגליים או שתי ידיים; עיוורון מוחלט (בשתי העיניים); כוויות קשות (100% ומעלה); פגוע במערכת העצבים הסובל מהפרעות חמורות בתפקוד; קטוע רגל עם פגיעה נוספת בשתי הידיים.

תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה שהגיעו לגיל פרישה

נכה שהגיע לגיל פרישה מעבודה (ואינו מקבל תגמול לנכה נצרך או תוספת תגמול לנכים בדרגת נכות 100% מיוחדת) זכאי לתוספת של 10% על התגמול החודשי המשולם לו.

תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה בני 55 ומעלה (תוספת לנכה מבוגר)

תוספת התגמול משולמת לנכים בדרגת נכות בשיעור 50% ומעלה בהגיעם לגיל 55, ולנכים בדרגת נכות בשיעור 40% - 49% בהגיעם לגיל 57. גובה התוספת מחושב באחוזים מהתגמול המשולם לנכה בדרגת נכות 100%, והיא גדלה בהתאם לאחוזי הנכות ולגילו של הנכה. 

גיל

אחוזי נכות

אחוז התוספת

55 עד 57

50%  עד 100%

7%

57 עד 59

40%  עד 49%

7%

 

50%  עד 100%

14%

59 ומעלה

40%  עד 49%

14%

 

50% עד 100%

21%

 
לידיעתכם, נכים המקבלים תגמול לנכה נצרך, תגמול לנכה מחוסר פרנסה או תגמול לטיפול רפואי מעל 90 יום, אינם זכאים לתוספת תגמול