טיפול רפואי


הטיפול הרפואי בנפגע כולל אשפוז וטיפול בפגיעות שנגרמו כתוצאה מפעולת האיבה (כולל טיפולי שיניים, תרופות, מכשירי עזר רפואיים, החלמה ושיקום). טיפול רפואי ניתן לקבל בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים, על סמך אישור מהביטוח הלאומי שהפגיעה הוכרה כפגיעת איבה, ולאחר קבלת התחייבות כספית מהביטוח הלאומי. 

הנפגע זכאי גם לקבל עזרה ראשונה ממגן דוד אדום ומכל רופא או מוסד רפואי הסמוכים למקום הפגיעה.

הביטוח הלאומי אינו מחזיר הוצאות על טיפול רפואי פרטי.


לקבלת ההחזר עבור הוצאות רפואיות, או התחייבויות לצורך טיפולים רפואיים, יש לפנות לסניף הקרוב למקום המגורים.

ניתן להגיש בקשה גם באמצעות בקשה מקוונת להתחייבות לטיפול או להחזר כספי לנפגעי פעולות איבה.

החזר הוצאות עקב טיפול רפואי:

תרופות

ניתן לקבל החזר על קניית תרופות הקשורות לפגיעה, ושלא סופקו על ידי השירות הרפואי הציבורי.
לקבלת ההחזר יש להציג מרשמי התרופות וקבלות מבית המרקחת.

אספקת תרופות כרוניות בדיוור ישיר

נפגע שזקוק לתרופות בתדירות גבוהה, באופן קבוע או לתקופה ארוכה, יכול לפנות לסניף המטפל עם מרשם מהרופא המטפל (רשימת תרופות + מינונים), המפרט את הכמויות לתקופה ארוכה של כמה חודשים.

לאחר אישור של רופא הסניף, תועבר הרשימה בצירוף התחייבות אל בית המרקחת "שור טבצ'ניק", שיספק את התרופות בתיאום עם הנכה.

קנאביס רפואי

מימון ההוצאות עבור קנאביס ייעשה בתנאים הבאים:

 • ברשותכם רישיון תקף לשימוש בקנאביס והתוויה (מרשמים המפרטים את סוג הקנאביס והמינון החודשי) ממשרד הבריאות.
 • הרישיון ניתן לצורך טיפול בפגיעה המוכרת כתוצאה מפעולת איבה.

ההחזרים על רכישת הקנאביס ייעשו בהתאם לסוגים והמינונים המופיעים ברישיון של משרד הבריאות, ולאחר הצגת הוכחת אספקה והוכחת תשלום.

אם החומרים סופקו לכם לביתכם, ניתן לקבל החזרים בעבור ההובלה עד לגובה של 100 ₪, בהצגת קבלות.
אם נסעתם לרכוש את החומרים בבית מרקחת, ניתן לקבל החזר עבור הנסיעה, בהתאם להוראות משרד הביטחון לעניין נסיעות לטיפול רפואי (פירוט בהמשך).


מכשירים נלווים לשימוש בקנאביס, אם לעישון או לבליעה כגון: גלגול סיגריות, ניירות גלגול, פילטרים וכדומה, מגולמים בתשלום ההחזר עבור הקנאביס.

 

אספקת קנאביס  בדיוור ישיר:

בדומה לאספקת תרופות אחרות בדיוור ישיר, גם אספקת הקנאביס תיעשה באמצעות בית המרקחת "שור טבצ'ניק".

 • כיצד מגישים בקשה לדיוור ישיר של הקנאביס?
  עליכם לשלוח לסניף המטפל את הרישיון והמרשמים ממשרד הבריאות, ולציין שאתם מעוניינים בדיוור ישיר.
 • כיצד יגיע אליי הקנאביס?
  לאחר אישור של רופא הסניף, הביטוח הלאומי יעביר לבית המרקחת התחייבות. בית המרקחת ייצור אתכם קשר ויתאם אתכם את אספקת הקנאביס לביתכם.
 • חשוב לדעת!
  נכים שכבר אושר להם שימוש בקנאביס רפואי ומקבלים מהרופא מרשם מידי חודש (מכיוון שהמרשמים של משרד הבריאות  דיגיטאליים)- צריכים לשלוח את המרשם ישירות למייל של בית המרקחת "שור טבצ'ניק": import@shor.co.il.
  אין צורך לשלוח אותם לסניף.
 • מוצרים נלווים כגון ניירות גלגול, פילטרים וכדומה, יסופקו גם הם ע"י בית המרקחת "שור טבצ'ניק".

 
משאף רפואי ומחסנית לקנאביס:

משאף מדיד ומחסנית ייעודית לקנאביס רפואי - למתן מינון מדיד (במק"ג) ועקבי של THC מתפרחת קנאביס מלאה (T20C4).
המשאף מותאם לשימוש ביתי ולשימוש בעת אשפוז או טיפול בבי"ח.

 • מי זכאי למשאף רפואי?
נכי פעולות איבה המחזיקים ברישיון תקף לקנאביס שניתן להם לצורך טיפול בנכות המוכרת, ושברישיון הקנאביס מצוין מחסנית/יות למשאף ו/או תפרחות: T20C4, T15C3 או T10C2, זכאים למימון מלא של הטיפול באמצעות המשאף והמחסנית.


 • כיצד מממשים את הזכאות?
יש לפנות לסניף המטפל, להציג רישיון קאנביס תקף הכולל אישור לשימוש במשאף. המשאף והמחסניות יסופקו לבית הזכאי/ת בדיוור ישיר, באמצעות בית המרקחת "שור טבצ'ניק".

לידיעתכם: נכה המקבל משאף רפואי לשימוש בפעם הראשונה, יקבלו ליווי אישי של אח/ות עם ניסיון רב במטופלי קנאביס רפואי, לתמיכה וייעוץ בתהליך (ללא תשלום).

נסיעות

נפגע פעולת איבה זכאי להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת הטיפול הרפואי. ההחזר יינתן רק כאשר הטיפול הרפואי נעשה בסמוך למקום המגורים, ועל ידי מוסד רפואי ציבורי מוכר.

לבקשה יש לצרף אישור בכתב מהגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן וכן קבלות לפי הצורך, כמפורט להלן:

 • נפגע שנסע בתחבורה הציבורית (אוטובוס, מונית שירות וכו’) יחתום על הצהרה המפרטת את  מסלול הנסיעה ומחירה (אין צורך לצרף כרטיסי נסיעה). ההחזר ייקבע לפי מחירי התחבורה הציבורית.
 • נפגע שנסע במונית מיוחדת או באמבולנס (לאחר שהרופא המטפל, באישור רופא של הביטוח הלאומי, קבע שמצבו אינו מאפשר לו נסיעה בתחבורה הציבורית) - יצרף קבלות על הוצאות הנסיעה.
 • נפגע שנסע ברכבו הפרטי יקבל החזר לפי ק"מ (על פי התעריף המשולם לעובד מדינה).

החלמה בבית מלון לאחר אשפוז

הזכאות ניתנת למי שאושפז לפחות 5 ימים, או שעבר ניתוח שדורש לפחות 3 ימי אשפוז, והאשפוז היה בעקבות הנכות המוכרת כתוצאה מפעולת האיבה, בהמלצת הרופא המטפל ובאישור רופא של הביטוח הלאומי.
למימוש ההטבה יש לפנות לסניף הקרוב למקום המגורים. הביטוח הלאומי יפנה את הזכאי לחברת "השטיח המעופף" כדי שתתאם עבורו לינה ושהייה באחד המלונות שבהסדר.

 

מימון טיפולי שיניים לנפגעים

מי זכאי למימון?

למימון טיפולי שיניים זכאים נכים שהשיניים שלהם נפגעו בעת פעולת האיבה, וכן נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, או 50% ויותר עקב פגיעת ראש, או 20% ויותר עקב פגיעה נפשית.

 

מה כוללת הזכאות?

הטיפול כולל טיפול מונע, משמר ופרותטי (תותבות).

נכים שהוכרו על פגיעות ספציפיות בשיניהם, יקבלו טיפול בהתאם לפגיעה.

הטיפול יינתן על  ידי רופאי שיניים מוסמכים ועל פי התעריפים המפורטים במחירון שנקבע על ידי הביטוח הלאומי לטיפולי שיניים.


כיצד מממשים את הזכאות?

בטרם תתחילו את הטיפול, יש להציג לסניף המטפל לאישור את  הפרטים הבאים:

 • תכנית הטיפול שכתב רופא שיניים מוסמך
 • צילומים
 • הצעת מחיר.

שימו לב שאם מדובר בבקשה עבור ניתוח חניכיים שאינו במחירון, יש לצרף שתי הצעות מחיר שאחת לפחות הינה ממרפאה ציבורית (בית חולים) או של אחת מקופות החולים.


החזרים ינתנו לזכאים כנגד הצגת המסמכים הבאים:

 • צילומי רנטגן (וכל צילום אחר שיידרש) המעידים על ביצוע הטיפול על פי התוכנית שאושרה,
 • העתק כרטיס הטיפולים
 • חשבוניות וקבלות המפרטות את הטיפול שנעשה ושולם.

אם בחרתם בטיפול בתעריף גבוה יותר, תוכלו לקבל החזר רק עד גובה הסכומים שנקבעו במחירון טיפולי שיניים, כפי שמפורט 
בחוזר טיפול שיניים.

שימו לב, עליכם לפעול על פי הוראות הרופא בנוגע לטיפול הרפואי, כדי לשמור על זכאותכם להחזרים.