טיפול רפואי


הטיפול הרפואי בנפגע פעולת איבה כולל אשפוז וטיפול בפגיעות שנגרמו כתוצאה מהפיגוע (כולל טיפולי שיניים לנפגעים, תרופות, מכשירי עזר רפואיים, החלמה ושיקום). טיפול רפואי ניתן לקבל בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים, על סמך אישור מהביטוח הלאומי שהפגיעה הוכרה כפגיעת איבה, ועל סמך התחייבות כספית מהביטוח הלאומי. 

הנפגע זכאי גם לקבל עזרה ראשונה ממגן דוד אדום ומכל רופא או מוסד רפואי הסמוכים למקום הפגיעה.

הביטוח הלאומי אינו מחזיר הוצאות על טיפול רפואי פרטי.

 

החזר הוצאות עקב טיפול רפואי:

תרופות

ניתן לקבל החזר על קניית תרופות הקשורות לפגיעה ושלא סופקו על ידי השירות הרפואי הציבורי.
לקבלת ההחזר יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, בצירוף מרשמי התרופות והקבלות מבית המרקחת.

 

תרופות כרוניות
נפגע שזקוק לתרופות בתדירות גבוהה, באופן קבוע או לתקופה ארוכה, יכול לפנות לסניף המטפל עם מרשם מהרופא המטפל (רשימת תרופות + מינונים), המפרט את הכמויות לתקופה ארוכה של כמה חודשים.
לאחר אישור של רופא הסניף, תועבר הרשימה בצירוף התחייבות אל בית המרקחת "שור טבצ'ניק", שיספק את התרופות בתיאום עם הנכה.

קנאביס רפואי
מימון ההוצאות עבור קנאביס ייעשה בתנאים הבאים:
ברשותכם רישיון תקף לשימוש בקנאביס ממשרד הבריאות.
הרישיון ניתן לצורך טיפול בנכות המוכרת כנפגע איבה.

ההחזרים על רכישת הקנאביס ייעשו בהתאם לסוגים והמינונים המופיעים ברישיון של משרד הבריאות, ולאחר הצגת הוכחת אספקה והוכחת תשלום.

אם החומרים סופקו לכם לביתכם, ניתן לקבל החזרים בעבור ההובלה עד לגובה של 100 ₪, בהצגת קבלות.
אם נסעתם לרכוש את החומרים בבית מרקחת, ניתן לקבל החזר עבור הנסיעה, בהתאם להוראות משרד הביטחון לעניין נסיעות לטיפול רפואי (פירוט בהמשך)

מכשירים נלווים לשימוש בקנאביס, אם לעישון או לבליעה כגון: גלגול סיגריות, ניירות גלגול, פילטרים וכדומה, מגולמים בתשלום ההחזר עבור הקנאביס.

מכשירי אידוי:
מכשיר אידוי ימומן בהסתמך על המלצה רפואית המפרטת את הסיבה של האידוי על פני העישון.
ניתן לממן רק מכשיר אידוי קנאביס אחד, נייח או נייד.
החלפת מכשיר תאושר ע"פ בלאי, ורק אם חלפו לפחות שלוש שנים מרכישת המכשיר הקודם. המכשיר יירכש ע"י הזכאי ויינתן החזר כספי כנגד חשבונית.
גובה ההחזר המקסימאלי : 1,999 שקלים כולל מע"מ.

נסיעות

נפגע פעולת איבה זכאי להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת הטיפול הרפואי. ההחזר יינתן רק כאשר הטיפול הרפואי נעשה בסמוך למקום המגורים, ועל ידי מוסד רפואי ציבורי מוכר.

לבקשה יש לצרף אישור בכתב מהגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן וכן קבלות לפי הצורך, כמפורט להלן:

  • נפגע שנסע בתחבורה הציבורית (אוטובוס, מונית שירות וכו’) יחתום על הצהרה המפרטת את  מסלול הנסיעה ומחירה (אין צורך לצרף כרטיסי נסיעה). ההחזר ייקבע לפי מחירי התחבורה הציבורית.
  • נפגע שנסע במונית מיוחדת או באמבולנס (לאחר שהרופא המטפל, באישור רופא של הביטוח הלאומי, קבע שמצבו אינו מאפשר לו נסיעה בתחבורה הציבורית) - יצרף קבלות על הוצאות הנסיעה.
  • נפגע שנסע ברכבו הפרטי יקבל החזר לפי ק"מ (על פי התעריף המשולם לעובד מדינה).

דמי החלמה רפואית

ניתנים לאחר אשפוז ממושך או לאחר ניתוח, בהמלצת הרופא המטפל ובאישור רופא של הביטוח הלאומי.

 

מימון טיפולי שיניים לנפגעים

למימון טיפולי שיניים זכאים נכים שהשיניים שלהם נפגעו בעת הפיגוע, וכן נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, או 50% ויותר עקב פגיעת ראש, או 20% ויותר עקב פגיעה נפשית. הטיפול ניתן גם אם הפגיעה בשיניים לא קרתה בעת האירוע.

 

הטיפול כולל טיפול מונע, משמר ופרותטי (תותבות) והוא יינתן על  ידי רופאי שיניים במרפאות קופות החולים או רופאי שיניים המופיעים ברשימה של הביטוח הלאומי (ניתן לקבל את הרשימה בסניפים).

אם בחרתם בטיפול פרטי (אצל רופא שיניים שאינו מופיע ברשימה), תוכלו לקבל החזר חלקי בהתאם להסדר של הביטוח הלאומי עם הרופאים שברשימה.

הנפגע צריך לפעול על פי הוראות הרופא בנוגע לטיפול הרפואי, כדי לשמור על זכותו לתגמולים.