תהליך הטיפול בתביעה


גמלת הניידות כוללת הטבות שונות; לכל הטבה תנאי זכאות שונים. פקיד התביעות במחלקת ניידות יבדוק את זכאותך למכלול ההטבות.

להלן אופן הגשת התביעה לקבלת גמלת ניידות ושלבי הטיפול בתביעה

בדיקה על ידי ועדה רפואית של משרד הבריאות בלשכת הבריאות האזורית

לפני שתגיש את התביעה לקבלת גמלת הניידות לביטוח הלאומי, עליך לפנות ללשכת הבריאות באזורך ולהיבדק שם על ידי ועדה רפואית של משרד הבריאות
אם תגיש את התביעה לביטוח הלאומי לפני שנבדקת בלשכת הבריאות, ניאלץ לדחות את תביעתך.

הגשת ערעור לוועדה רפואית לעררים

אם אינך מרוצה מהחלטת הוועדה הרפאית, באפשרותך להגיש ערר על החלטת הוודעה הרפואית. גם הביטוח הלאומי רשאי להגיש ערעור על החלטת הוועדה. את הערעור יש להגיש בתוך 60 ימים מהיום שבו קיבלת את הפרוטוקול של הוועדה הרפואית.
לאחר הגשת הערעור תוזמן לוועדה רפואית לעררים לבדיקה רפואית נוספת.

הגשת תביעה למחלקת ניידות בסניף הביטוח הלאומי 

הקרוב למקום מגוריך, בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

פקיד התביעות בסניף בודק את תביעתך לגמלה

פקיד התביעות במחלקת ניידות יבדוק אם נבדקת בוועדה רפואית בלשכת הבריאות או בוועדה רפואית לעררים, הכפופות למשרד הבריאות, ויבדוק אם אתה עונה על תנאי הזכאות לגמלה.

רופא הביטוח הלאומי בודק את החלטת הוועדה הרפואית של משרד הבריאות - 

לאחר שנבדקת בוועדה הרפואית של משרד הבריאות, תקבל מהוועדה פרוטוקול רפואי, שבו מפורטת החלטת הוועדה, הכוללת את אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לך ואת נימוקי הוועדה.
את הפרוטוקול שנשלח אליך, מקבל גם רופא הביטוח הלאומי, והוא מחליט אם לקבל את החלטת הוועדה הרפואית, ואם לקבוע אותה לצמיתות, או לערער על החלטה זו.

מי שזקוק לרכב מיוחד - בדיקה בוועדה לגודל רכב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אם מסיבות בריאותיות, הגבלות גופניות או הגבלות בנהיגה אתה זקוק לרכב "מיוחד" וביקשת (בעמוד 5 בטופס התביעה שהגשת) להיבדק בוועדה לגודל רכב, תועבר בקשתך זו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
אם נבדקת בוועדה לגודל רכב, ואינך מרוצה מהחלטת הוועדה, באפשרותך לערער על ההחלטה בפני ועדת השגה שבמכון הרפואי לבטיחות בדרכים בתוך 60 ימים מהיום שבו קיבלת את ההחלטה של הוועדה לגודל רכב. גם הביטוח הלאומי יכול לערער על החלטה זו. ההחלטה בתביעתך לגמלת ניידות תתקבל רק לאחר שנקבל את החלטת הוועדה לגודל רכב.

קבלת החלטה בתביעתך לקבל גמלת ניידות

פקיד התביעות במחלקת ניידות יקבל החלטה בתביעתך לאחר שיהיו לפניו הנתונים המלאים וכל המסמכים הדרושים. ההחלטה תישלח אליך בדואר.

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי