שהות בחוץ לארץ​מוגבל בניידות הוא בין השאר, תושב/ת ישראל הנמצא בישראל.

אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות במשך תקופה של 3 חודשים רצופים לפחות, תשולם לו הקצבה למשך 6 חודשים בחוץ לארץ.

אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות פחות מ- 3 חודשים רצופים, והוא יוצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד 30 או 31 בחודש) יופסק תשלום הקצבה ב- 1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ.

על-פי תיקון בהסכם הניידות, ישתנו תנאי הזכאות לקבלת קצבה למי שייצא לחוץ לארץ מ-1.7.2017:

  • אם לפני יציאתו מן הארץ קיבל קצבת ניידות במשך שלושה חודשים רצופים לפחות, תשולם לו הקצבה למשך שלושה חודשים בחוץ לארץ. 
  • אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות פחות מ-3 חודשים רצופים, והוא יוצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד 30 או 31 בחודש), יופסק תשלום הקצבה ב-1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ. 

למוגבל בניידות שאיננו נמצא בארץ, לא יאושרו הלוואה עומדת לרכישת רכב והטבות אחרות, אלא לאחר שיחזור ארצה.

בנוסף לתשלום קצבה במשך שלושה חודשים בחוץ לארץ, ניתן לשלם למוגבל בניידות השוהה בחוץ לארץ גם קצבת חסר רכב בסך 2,364 ש"ח (החל ב- 01.01.2021) במצבים הבאים:

שליחות לחוץ לארץ מטעם המדינה

כשהמוגבל בניידות או בן זוגו, או שהמוגבל בניידות הוא קטין הנמצא עם הורהו, או שהוא בגיר הנמצא עם הורהו שמונה כאפוטרופוסו, נמצא בחוץ לארץ בשליחות מטעם המדינה. תשלום קצבת חסר רכב אינו מוגבל בזמן ואינו מותנה בקבלת קצבה לפני היציאה לחוץ לארץ.

שליחות לחוץ לארץ מטעם מעסיק ישראלי

כשהמוגבל בניידות או בן זוגו, או שהמוגבל בניידות הוא קטין הנמצא עם הורהו, או שהוא בגיר הנמצא עם הורהו שמונה כאפוטרופוסו, נמצא בחוץ לארץ בשליחות מטעם מעסיק ישראלי. תשלום קצבת חסר רכב מוגבל לתקופה מרבית של 24 חודשים, והוא מותנה בקבלת קצבת ניידות במשך שלושה חודשים לפני היציאה לחוץ לארץ.

קבלת טיפול רפואי בחוץ לארץ

כשהמוגבל בניידות יצא לחוץ לארץ לצורך טיפול רפואי (לא כולל ספא/מרחצאות וכו'). תשלום קצבת חסר רכב  מוגבל לתקופה מירבית של 24 חודשים, והוא מותנה בקבלת קצבת ניידות במשך שלושה חודשים לפני היציאה לחוץ לארץ.

לתשומת הלב,

הביטוח הלאומי יהיה רשאי לדרוש החזר של ההלוואה העומדת  וההלוואה מקרן הלוואות (במקרים שניתנה), אם המוגבל בניידות יצא לחוץ לארץ לשלושה חודשים לפחות.