בדיקה מחדש עקב החמרה במצב הרפואי


​אם אתה סבור שחלה החמרה במצבך הרפואי מאז בדיקתך הקודמת בלשכת הבריאות, באפשרותך להיבדק שוב בוועדה רפואית.

אם חלפו 12 חודשים מאז בדיקתך האחרונה בוועדה רפואית או בוועדת ערר של לשכת הבריאות​, עליך להגיש בקשה לבדיקה באופן עצמאי על- ידי שליחת טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות בצירוף המסמכים הרפואיים העדכניים ביותר, ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריך.

אם טרם חלפו 12 חודשים מאז בדיקתך האחרונה בוועדה רפואית או בוועדת ערר של לשכת הבריאות, ההפנייה לבדיקה נעשית על ידי הביטוח הלאומי. עליך לפנות לסניף הביטוח לאומי שמטפל בך, ולצרף את המסמכים הרפואיים העדכניים ביותר. רופא המוסד יבדוק אם חלה החמרה במצבך, ואם הוא ייקבע שחלה החמרה,  בקשתך תועבר ללשכת הבריאות.

לתשומת לבך,

בבקשה לבדיקה חוזרת, הוועדה הרפואית רשאית לקבוע אחוזי מוגבלות נמוכים מאלה שנקבעו לך בעבר, וכן לשנות החלטה לעניין שימוש והזדקקות בכיסא גלגלים.