הטבות בניידות לאחר גיל הפרישה


‏לפי הסכם הניידות אי אפשר להגיש תביעה לגמלת ניידות לראשונה לאחר גיל הפרישה.
לטבלת גיל הפרישה לעניין ניידות. 

מי שקיבל גמלת ניידות לפני שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי להמשיך ולקבל גמלת ניידות, אם הוא עונה על כל תנאי הזכאות לגמלת ניידות, בכפוף להסכם הניידות, ונוסף על כך הוא עונה על אחד מהתנאים האלה:

  • הוא קיבל קצבת ניידות בסמוך לפני גיל הפרישה.
  • הוא קיבל הלוואה עומדת בתוך 4 השנים שקדמו לגיל הפרישה.
  • הוא קיבל הלוואה עומדת לרכישת הרכב, הנמצא עדיין ברשותו ובבעלותו

מי שעונה על התנאים הרשומים למעלה, והגיע לגיל 65 לפני 1.1.2002 ימשיך לקבל את כל ההטבות בניידות, רק אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף ומסוגל לנהוג ונוהג ברכבו.
אם אין לו רישיון נהיגה, הוא עשוי להיות זכאי להלוואה עומדת בלבד, בכפוף לתנאי קבלת הלוואה עומדת בהסכם הניידות.