הטבות בניידות לאחר גיל הפרישה


‏לפי הסכם הניידות אי אפשר להגיש תביעה לגמלת ניידות לראשונה לאחר גיל הפרישה. 

לטבלת גיל הפרישה לחץ כאן

מי שקיבל גמלת ניידות לפני שהגיע לגיל הפרישה - יהיה זכאי להמשיך ולקבל גמלת ניידות, אם הוא עונה על כל תנאי הזכאות לגמלת ניידות לפי הסכם הניידות, ונוסף על כך הוא עונה על אחד מהתנאים האלה:

  • הוא קיבל קצבת ניידות בסמוך לפני גיל הפרישה.
  • הוא קיבל הלוואה עומדת בתוך 4 השנים שקדמו לגיל הפרישה.
  • הוא קיבל הלוואה עומדת לרכישת הרכב, הנמצא עדיין ברשותו ובבעלותו.

מי שעונה על התנאים הרשומים למעלה, והגיע לגיל 65 לפני 1.1.2002 ימשיך לקבל את כל ההטבות בניידות, רק אם הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף ומסוגל לנהוג ונוהג ברכבו.
אם אין לו רישיון נהיגה, הוא עשוי להיות זכאי להלוואה עומדת בלבד, בהתאם לתנאי הזכאות לקבלת הלוואה עומדת.