הטבות למקבל קצבה לילד נכה


מי שמקבל קצבה לילד נכה  ועונה גם על תנאי הזכאות לקבלת הטבות בניידות - יצטרך לבחור בין שתי ההטבות.

מי שעונה על התנאים הבאים, אינו צריך לבחור בין שתי ההטבות, ויכול לקבל את שתיהן:

  • נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות
    או
  • ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים, והוא משתמש בו.

חשוב שתדעו! כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות לא תימנע את קבלת ההטבות גם בילד נכה, יש לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המטפל.

שימו לב,
הביטוח הלאומי מאשר הטבות כ"בעל רכב" לשני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותה הדירה, גם אם עדיין לא מלאו להם 3 שנים. לא ניתן לקבל קצבת "חסר רכב" לילדים מתחת לגיל 3.