זכאות להטבות בניידות למקבל קצבה לשירותים מיוחדים


מי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים מן הביטוח הלאומי, ומתקיימים בו תנאי הזכות לקבלת הטבות גם בניידות - יצטרך לבחור בין שתי ההטבות.

אין צורך לבחור בין שתי ההטבות, ואפשר לקבל את שתיהן במקרים הבאים:

  • הוא זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות
    או
  • נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות
    או
  • ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.