צירוף דרגות נכות


אם נקבעו לך דרגות נכות מכמה תאונות עבודה וקיבלת עבורם מענק או קצבת נכות מעבודה, במקרים מסוימים נוכל לצרף את דרגות הנכות, לצורך הגדלת הנכות שלך.

​התנאים לצירוף נכויות

כדי שנוכל לצרף את דרגות הנכות מעבודה שלך, עליך לענות על התנאים האלה:

  • יש צמצום קבוע בהכנסותיך (כפי שעולה במועד בדיקת ההכנסות) בשיעור של 50% או יותר.
  • הצמצום בהכנסותיך הוא כתוצאה מהצטברות הנכויות שנקבעו לך מתאונות העבודה השונות.
  • אם נצרף את דרגות הנכות שלך:
    - תהיה זכאי לקצבת נכות במקום מענק.
    או
    - אם אתה כבר זכאי לקצבה - דרגת הנכות המשוקללת שלך תהיה בשיעור 65% לפחות.

דוגמאות לצירוף נכויות

דוגמא 1: בתאונה ראשונה נקבעה לך דרגת נכות בשיעור 10%
               בתאונה שנייה נקבעה לך דרגת נכות בשיעור 15% 
               צירוף של שתי דרגות הנכות ייקבע לך דרגת נכות משוקללת בשיעור 23.5%, שמזכה בקצבה במקום מענק.

דוגמא 2: בתאונה ראשונה נקבעה לך דרגת נכות בשיעור 15%
               בתאונה שנייה נקבעה לך דרגת נכות בשיעור 30% 
               צירוף של שתי דרגות הנכות ייקבע לך דרגת נכות משוקללת בשיעור 40.5%, שמזכה בקצבה במקום מענק.

דוגמא 3: בתאונה ראשונה נקבעה לך דרגת נכות בשיעור 20% שמזכה בקצבה.
               בתאונה שנייה נקבעה לך דרגת נכות בשיעור 20% שמזכה בקצבה
               צירוף של שתי דרגות הנכות ייקבע לך דרגת נכות משוקללת נמוכה מ-65%, לפיכך לא תהיה זכאי לצירוף נכויות.

חישוב הדרגה לאחר צירוף הנכויות

לרשותך מחשבון לחישוב דרגת נכות משוקללת במקרה של צירוף נכויות.

שים לב, אין צורך למלא את כל השדות, מספיק למלא בסוג ועדה (נפגעי עבודה) ואת אחוז הנכות הרפואית


הגשת בקשה לצירוף נכויות

אם אתה עונה על התנאים האלה, באפשרותך להגיש תביעה לצירוף דרגות נכות מעבודה, כדי שנבדוק את זכאותך.

את התביעה והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

לאחר שנבדוק שאתה עונה על תנאי הזכאות, נזמין אותך לוועדה רפואית כדי לקבוע לך דרגת נכות מצטברת.

למידע נוסף לחץ כאן.