טיפול רפואי

מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע, זכאי לטיפול רפואי - כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה.
לשם קבלת הטיפול, על העובד השכיר לפנות לקופת חולים עם
  טופס הפנייה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי בל /250.
העובד העצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת חולים בל/283.

הטיפול הרפואי כולל: אשפוז, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים מכשירים אורתופדיים וכל אביזר רפואי שדרוש.

קופת החולים שאתה חבר בה תעניק לך את הטיפול הרפואי בהתאם למחירון של קופת החולים.

סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על-ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.

כדי לקבל את הטיפול הרפואי, עליך לפנות לקופת החולים שאתה חבר בה, ולהציג את אישור ההכרה בפגיעתך ואת פרוטוקול הוועדה הרפואית, לפי בקשת הקופה.