זכאות לטיפול רפואי שלא באמצעות קופות החולים (פרטי)


הטיפול הרפואי ניתן באמצעות קופות החולים, אולם במקרים האלה תהיה זכאי לטיפול רפואי פרטי שלא באמצעות קופות החולים:

  1. עזרה רפואית ראשונה ודחופה - כשאינך יכול לקבל את הטיפול באמצעות קופת החולים.

2. החזר תשלום עבור טיפול שיניים - בתנאים הבאים:

  • רופא קופת חולים (רופא השירות) קבע את טיפול השיניים הסביר בהתאם לפגיעה.
  • החזר ההוצאות יהיה לפי תעריף קופת החולים.
  • רצוי שתתאם את טיפולי השיניים עם קופת החולים לפני שאתה מתחיל לקבל את הטיפול, כדי שתדע מראש אלו טיפולים תממן הקופה, ומה סכום ההחזר שתהיה זכאי לו לפי תעריף הקופה.

3. טיפול רפואי שהקופה הסכימה מראש ובכתב לממן אותו, על אף שלא נעשה במרפאותיה.