טיפול רפואי למי שהוכר כנפגע עבודה


מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה - זכאי לקבל טיפול רפואי לצורך ריפוי, החלמה ושיקום רפואי, אם הצורך בטיפול הוא עקב הפגיעות שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי והוועדה הרפואית.

הטיפול הרפואי של נפגע עבודה הוא מורחב: טיפול שכלול בסל הבריאות וטיפול שאינו כלול בסל הבריאות.

הטיפול הכלול בסל הבריאות ניתן בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

הטיפול שאינו כלול בסל הבריאות ניתן מתוקף הסכמים בין הביטוח הלאומי לקופות החולים.

הטיפול הכלול בסל הבריאות 

  • תרופות - פטור מתשלום עבור תרופות, או זכאות להחזר כספי בהתאם למחירון של קופת החולים.
  • בדיקות רפואיות - פטור מתשלום עבור ביקורים אצל רופא, בדיקות, ניתוחים, טופסי התחייבות, צילומים וטיפולים במכונים, או זכאות להחזר כספי בהתאם למחירון של קופת החולים.
  • ציוד רפואי - פטור מתשלום עבור ציוד רפואי, או זכאות להחזר כספי בהתאם למחירון של קופת החולים. אספקת מכשירים אורטופדיים, וכן אביזרים רפואיים אישיים וכל טיפול רפואי הנדרש לצורך ריפוי, החלמה ושיקום רפואי.
  • אישפוז -  אישפוז, לרבות אישפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית הנפגע.
  • החזר נסיעות - זכאות להחזר הוצאות נסיעה לצורך קבלת טיפול רפואי לפי התעריפים המקובלים בתחבורה הציבורית, ולאחר אישור של רופא קופת החולים. אם הרופא קבע שמצבו הבריאותי של הנפגע אינו מאפשר שימוש בתחבורה ציבורית - הוא יהיה זכאי להחזר עבור נסיעה באמצעי תחבורה אחרים כמו מונית או אמבולנס.
  • אם רופא הקופה קבע שהנפגע צריך נעליים אורטופדיות- הוא יהיה זכאי להחלפתן פעם בשנה.

הטיפול שאינו כלול בסל הבריאות 

נפגע עבודה זכאי לקבל את הטיפלים האלה למרות שאינם כלולים בסל הבריאות: 

איכות הטיפול הרפואי 

קופת החולים מחויבת לתת שירותי רפואה לנפגע בעבודה על פי מיטב הידע המקצועי, השירותים והמיכשור הקיימים במערכת הרפואה הציבורית בארץ, באיכות סבירה ובהתאם לצורך הרפואי.

מימון הטיפול הרפואי יהיה בגובה תעריפי קופת החולים ובהתאם למחירון קופת החולים.

אם עלויות השירותים או המכשירים שהומלצו גבוהים מתעריף קופת החולים - הנפגע יממן את ההפרש, אולם באפשרותו להגיש לביטוח הלאומי בקשה לבחינת ההחלטה של קופת החולים, ובקשתו תיבדק על ידי רופא המוסד בהתאם למצבו הרפואי בעקבות הפגיעה.