בקשה לבחינת ההחלטה של קופת חולים


בחינת ההחלטה של קופת החולים:

 • אם קופת החולים לא אישרה לך מימון של טיפול שהומלץ לך ושאינו כלול בסל הבריאות באפשרותך לפנות אלינו לבדיקת החלטת הקופה. לשם כך, עליך לשלוח בקשה למחלקת נפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך באמצעות האתר
 • אם קופת החולים לא אישרה לך מימון של טיפול רפואי הכלול בסל הבריאות - עליך להגיש ערעור לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות, בערוצים האלה:
  - קול הבריאות - מוקד שירות טלפוני 5400*   
  - טלפון: 08-6241010  
  - פקס: 02-5655969
  - דואר אלקטרוני: Call.Habriut@moh.health.gov.il 
  - באופן מקוון בהגשת קבילה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, באתר נציבות קבילות הציבור של משרד הבריאות.

בפנייה לביטוח הלאומי יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 1. המלצת הרופא המטפל מטעם קופת החולים שלך עבור הטיפול הרפואי המבוקש.
 2. מכתב סירוב מטעם קופת החולים עבור הטיפול הרפואי המבוקש.
 3. במקרים של ערעור על דחיית הקופה למימון טיפול בקנאביס רפואי - יש לצרף גם את טופס הבקשה לרישיון לאחזקה ושימוש בקנאביס רפואי מטעם משרד הבריאות. את הטופס ימלא הרופא המורשה מטעם יחידת היק"ר ויכלול את האבחנות הרפואיות שבגללן הומלץ לך הטיפול בקנאביס הרפואי.