מי נותן את הטיפול הרפואי?


את הטיפול הרפואי יתנו למבוטח קופות החולים בלבד (שירותי בריאות כללית, קופ"ח לאומית, קופ"ח מאוחדת וקופ"ח מכבי)

עזרה ראשונה (לרבות אשפוז ראשון) יתנו למבוטח גם מגן דוד אדום, בית חולים ומרפאה לרפואה דחופה, הקרובים אל מקום הפגיעה (אבל המשך הטיפול יינתן בקופות החולים).  

תהיה זכאי לטיפול רפואי רק באמצעות קופת חולים ( ולא באמצעות טיפול רפואי פרטי).

קווים מנחים לטיפול רפואי לנפגע בעבודה אשר מבוטח בשירותי בריאות כללית

לתשומת לבך, קופות חולים לאומית, מאוחדת ומכבי, מטפלות בנפגעי עבודה בדומה לקווים המנחים שגובשו עם שירותי בריאות כללית.

למרות זאת, במקרים האלה תהיה זכאי לטיפול רפואי שלא באמצעות קופות החולים:

  1. עזרה רפואית ראשונה ודחופה , כשאינך יכול לקבל את הטיפול באמצעות קופת החולים.
  2. החזר תשלום בשל טיפול שיניים - בתנאים הבאים:
    - רופא קופת חולים (רופא השירות) קובע את טיפול השיניים הסביר בהתאם לפגיעה.
    - החזר ההוצאות יהיה לפי תעריף קופת החולים.
    רצוי שתתאם את טיפולי השיניים עם קופת החולים לפני שאתה מתחיל לקבל את הטיפול,  כדי שתדע מראש אלו טיפולים תממן הקופה, ומה סכום ההחזר שתהיה זכאי לו לפי תעריף הקופה.
  3. טיפולרפואי  שהקופה הסכימה מראש ובכתב לממן אותו , על אף שלא נעשה במרפאותיה.

 

פינוי באמבולנס והעברה לטיפול רפואי ביום הפגיעה

החזר עבור הוצאות פינוי והעברה באמבולנס, שנעשה ביום הפגיעה בלבד, לצורך קבלת טיפול רפואי ראשוני עקב הפגיעה, ינתן בקופת החולים.