קבלת טיפול רפואי ראשון לאחר הפגיעה


קבלת טיפול רפואי

נפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי מקופות החולים בלבד (שירותי בריאות כללית, לאומית, מאוחדת ומכבי) בהתאם להסכמים שנחתמו עם הביטוח הלאומי, ולא באמצעות טיפול רפואי פרטי.

הטיפול הרפואי כולל: פינוי באמבולנס, אשפוז, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים מכשירים אורתופדיים וכל אביזר רפואי שדרוש.

איך מקבלים את הטיפול הרפואי?

חשוב לדעת! עזרה ראשונה, תינתן לנפגע גם על ידי מגן דוד אדום, בית חולים ומרפאה לרפואה דחופה, הקרובים אל מקום הפגיעה (אבל המשך הטיפול יינתן בקופת החולים בלבד). 

פינוי באמבולנס והעברה לטיפול רפואי ביום הפגיעה

מי שפונה באמבלונס לצורך קבלת טיפול רפואי ראשוני ביום הפגיעה, זכאי לקבל החזר על הפינוי מקופת החולים, באופן הבא:

  • מי ששילם על הפינוי באמבולנס - צריך להגיש לקופת החולים שלו את אישור ההכרה על תאונת העבודה שקיבל מהביטוח הלאומי בצירוף הקבלה המקורית.
  • מי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס - צריך לגשת לקופת החולים ולבדוק את זכאותו לקבלת טופס התחייבות עבור התשלום.