קבלת טיפול רפואי לאחר הפגיעה


קבלת טיפול רפואי

נפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי מקופות החולים בלבד (שירותי בריאות כללית, לאומית, מאוחדת ומכבי) בהתאם להסכמים שנחתמו עם הביטוח הלאומי, ולא באמצעות טיפול רפואי פרטי.

הטיפול הרפואי כולל: פינוי באמבולנס, אשפוז, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים מכשירים אורתופדיים וכל אביזר רפואי שדרוש.

איך מקבלים את הטיפול הרפואי?

חשוב לדעת! עזרה ראשונה, תינתן לנפגע גם על ידי מגן דוד אדום, בית חולים ומרפאה לרפואה דחופה, הקרובים אל מקום הפגיעה (אבל המשך הטיפול יינתן בקופת החולים בלבד). 

קבלת אישור על אי- כושר לעבודה

מבוטח שהפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, יקבל מקופת החולים תעודה רפואית על אי כושרו לעבודה, בציון האבחנה הרפואית ותקופת אי הכושר. את התעודה הרפואית יש לצרף  בזמן הגשת התביעה לדמי פגיעה.

איכות הטיפול הרפואי 

קופת החולים מחויבת לתת שירותי רפואה לנפגע בעבודה על פי מיטב הידע המקצועי, השירותים והמיכשור הקיימים במערכת הרפואה הציבורית בארץ, באיכות סבירה ובהתאם לצורך הרפואי.

מימון הטיפול הרפואי יהיה בגובה תעריפי קופת החולים ובהתאם למחירון קופת החולים.

אם עלויות השירותים או המכשירים שהומלצו גבוהים מתעריף קופת החולים - הנפגע יממן את ההפרש, אולם באפשרותו להגיש לביטוח הלאומי בקשה לבחינת ההחלטה של קופת החולים, ובקשתו תיבדק על ידי רופא המוסד בהתאם למצבו הרפואי בעקבות הפגיעה.

פינוי באמבולנס והעברה לטיפול רפואי ביום הפגיעה

מי שפונה באמבלונס לצורך קבלת טיפול רפואי ראשוני ביום הפגיעה, זכאי לקבל החזר על הפינוי מקופת החולים, באופן הבא:

  • מי ששילם על הפינוי באמבולנס - צריך להגיש לקופת החולים שלו את אישור ההכרה על תאונת העבודה שקיבל מהביטוח הלאומי בצירוף הקבלה המקורית.
  • מי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס - צריך לגשת לקופת החולים ולבדוק את זכאותו לקבלת טופס התחייבות עבור התשלום.