זכאות לטיפולים ברפואה משלימהנפגע בעבודה זכאי לקבל מימון לטיפולים ברפואה משלימה ישירות מהביטוח הלאומי, ואינו צריך לפנות לקופת חולים לקבלת החזר כספי (למעט טיפולי כירופרקטיקה).

איזה טיפולים ממומנים? 

הטיפולים ברפואה משלימה המוכרים לריפוי החלמה ושיקום רפואי הם בתחומים האלה בלבד: כירופרקטיקה, דיקור סיני, שיאצו ופלדנקרייז.

 • הטיפולים בדיקור סיני, שיאצו ופלדנקרייז יינתנו רק במתקני קופות החולים ובאמצעותן, ולא יינתן החזר כספי עבור טיפולים שיבוצעו באופן פרטי. הזכאות למימון טיפולים אלה היא לשלוש סדרות של טיפולים, כאשר כל סדרה מונה 14 טיפולים והמימון יעשה באמצעות הביטוח הלאומי כפי שיפורט בהמשך. ניתן לגוון בכל סדרה טיפולים שונים יחד (גם דיקור סיני, גם שיאצו וגם פלדנקרייז) אך רק בתחומים אלה.
 • הטיפולים בכירופרקטיקה יינתנו במרפאות הרפואה המשלימה של קופות החולים. לצורך קבלת החזר כספי עליך לפנות ישירות לקופת החולים שלך ולהסדיר מולה את קבלת ההחזר עבור ההשתתפות העצמית ו/או התשלומים ששילמת עבור קבלת הטיפול, במרפאות שבהן יש לקופה הסדר לקבלת טיפולים אלו.

מימון טיפולים לחברי שירותי בריאות כללית

חברי שירותי בריאות כללית יכולים לקבל  אישור מראש לקבלת טיפולים ופטור מתשלום עבור כל סדרה בנפרד (עד 14 טיפולים בסדרה), או לקבל החזר על טיפולים שקיבלו.

קבלת אישור מראש ופטור מתשלום

 • עליך להגיש למחלקת נפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך בקשה לאישור מראש לקבלת טיפולים באמצעות האתר
  לבקשה יש לצרף המלצת רופא מטפל (משפחה/אורטופד/נוירולוג וכדומה) מטעם קופת החולים לטיפולים ברפואה משלימה. 
 • הבקשה תועבר לבדיקתנו ואם תהיה זכאי למימון סדרה אחת של טיפולים משלימים - תקבל טופס בקשה, שאיתו עליך לגשת למרפאות ש.ל.ה של קופת חולים כללית ולקבל את סדרת הטיפולים ללא תשלום.
 • כדי לממש זכאות לסדרה נוספת עליך לבצע את התהליך בשנית ולהגיש בקשה מחודשת, הכוללת המלצה עדכנית מטעם הרופא המטפל להמשך הטיפולים ברפואה משלימה.

קבלת החזר עבור טיפולים 

אם שילמת על טיפולים שקיבלת - עליך להגיש בקשה להחזר למחלקת נפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. ניתן להגיש בקשה באמצעות האתרולצרף את המסמכים הבאים:
 • המלצת רופא מטפל (משפחה/אורטופד/נוירולוג וכדומה) מטעם קופת החולים לטיפולים ברפואה משלימה.
 • סיכום תיק מרפאה משלימה - כולל דף מעקב טיפולים המפרט לגבי כל טיפול שקיבלת: את סוג הטיפול, התאריך שבו ניתן הטיפול ועלות הטיפול.
 • קבלות מקוריות על התשלום לטיפולים אלה. אם אין לך קבלות מקוריות, תוכל להעביר העתק נאמן למקור, בצירוף הצהרה בכתב שאתה מאשר שלא קיבלת החזר כספי עבור טיפולים אלה מכל גורם אחר.

מימון טיפולים לחברי קופות חולים מכבי, מאוחדת ולאומית

אם אתה חבר בקופת חולים מכבי, מאוחדת או לאומית, ואתה מבקש לקבל אישור מראש למימון הטיפולים, או אם כבר קיבלת את הטיפולים ואתה מעוניין לקבל החזר כספי עבור הטיפולים שקיבלת - עליך להגיש למחלקת נפגעי עבודה בסניף הקרוב למקום מגוריך בקשה להחזר באמצעות האתר, ולצרף את המסמכים הבאים:  

 • המלצת רופא מטפל (משפחה/אורטופד/נוירולוג וכדומה) מטעם קופת החולים לטיפולים ברפואה משלימה.
 • סיכום תיק מרפאה משלימה - כולל דף מעקב טיפולים המפרט לגבי כל טיפול שקיבלת: את סוג הטיפול, התאריך שבו ניתן הטיפול ועלות הטיפול.
 • קבלות מקוריות על תשלום לטיפולים אלהאם אין לך קבלות מקוריות, תוכל להעביר העתק נאמן למקור, בצירוף הצהרה בכתב שאתה מאשר שלא קיבלת החזר כספי עבור טיפולים אלה מכל גורם אחר.

אם תהיה זכאי להחזר- הוא ישולם אוטומטית לחשבון הבנק שלך, ותקבל מאיתנו הודעה על כך.