קביעת דרגת נכות

​מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית (רופא אחד או שני רופאים, שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי, והם מומחים בליקויים הרפואיים מסוג פגיעתו של המבוט

 ItemsList