קביעת דרגת נכות

​מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית (רופא אחד או שני רופאים, שאינם עובדי הביטוח הלאומי, והם מומחים בליקויים הרפואיים מסוג פגיעתו של המבוטח

 ItemsList