חישוב גמלת נכות מעבודה (מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מעבודה)


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.

מחשבון זה נועד לחישוב משוער של גמלאות נכות מעבודה (מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מעבודה) למי שנפגע בעבודה החל ב-1 בינואר 2007 ובעת הפגיעה עבד כעצמאי ו/או כשכיר אצל מעסיק אחד.

לתשומת לבך,
  • הזכאות לגמלת נכות מעבודה וסכום גמלאות נכות מעבודה ייקבעו רק על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי, בהתאם לדרגות הנכות שייקבעו בועדה רפואית ובהתאם לחוק ולתקנות.
  • תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה יש להגיש מוקדם ככל האפשר באמצעות טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה 
  • הגשת תביעה לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד תחילת דרגת הנכות, עלולה לשלול את הזכאות לקבלת הגמלה.
יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000