טיפול רפואי

מי זכאי לטיפול רפואי?

מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע, זכאי לטיפול רפואי - כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה.

 

אחרי הפגיעה כיצד אקבל טיפול רפואי?

לשם קבלת הטיפול, על העובד השכיר לפנות לקופת חולים עם  טופס הפנייה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי בל /250.
העובד העצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת חולים בל/283.

הטיפול הרפואי כולל: אשפוז, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים מכשירים אורתופדיים וכל אביזר רפואי שדרוש.

החזרים על הוצאות עקב הטיפול הרפואי וערעור על סירוב קופת החולים

מה עלייך לעשות?

כדי לקבל מימון עבור הטיפול הרפואי שקשור לפגיעה בעבודה, עליך לפנות לקופת החולים שאתה חבר בה, להציג את אישור ההכרה בפגיעתך ואת פרוטוקול הוועדה הרפואית, לפי בקשת הקופה.


מי קובע את היקף הטיפול הרפואי?

סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על-ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים או מטעם בית החולים ברפואה הציבורית.

לתשומת לבך, היקף הטיפול הרפואי נקבע על ידי הרופא המטפל, אך קביעתו תיבחן על ידי רופא שרות מטעם קופת החולים, שבסמכותו לקבוע מה מתוך הטיפול הרפואי שהומלץ לך קשור לתאונת העבודה שהוכרה, ושבגינו ינתן מימון הטיפול הרפואי.


מה איכות הטיפול הרפואי?

קופת החולים מחויבת לתת שירותי רפואה לנפגע בעבודה על פי מיטב הידע המקצועי, השירותים והמכשור הקיימים במערכת הרפואה הציבורית בארץ, באיכות סבירה ובהתאם לצורך הרפואי.

מימון הטיפול הרפואי יהיה בגובה תעריפי קופת החולים ובהתאם למחירון קופת החולים.

במידה ועלויות השירותים או המכשירים שהומלצו גבוהים מתעריף קופת החולים, עלייך לממן את ההפרש.  יחד עם זאת, באפשרותך לערער לביטוח הלאומי על קביעה זו, ותביעתך תיבחן על ידי רופא המוסד ובהתאם למצבך הרפואי הקשור לפגיעה.