ילדים שהוריהם מקבלים קצבת נכות או קצבת אזרח ותיק

הביטוח הלאומי משלם למקבלי קצבת נכות או זקנה תוספת בקצבה שלהם עבור הילדים.

במקרים שהילד נמצא באחזקת ההורה שאינו מקבל את הקצבה או באחזקת אדם אחר, יכול ההורה או מי שהילד נמצא באחזקתו לבקש לקבל את התוספת עבור הילד.

בנסיבות מסוימות יכול גם הילד עצמו לבקש לקבל את התוספת.