קבוצות ילדים נוספות


בצד הדאגה לילדים שהוריהם אינם יכולים לספק להם הגנה ורווחה מספיקה, דואג הביטוח הלאומי גם לקבוצות ילדים אחרות:
  • ילד נכה – עשוי להיות זכאי לגמלה לילד נכה, ואם הוא פגוע ברגליו, הוא עשוי להיות זכאי גם לקצבת ניידות.
  • ילד שנפגע בפעולת איבה – מגיעות לו  הזכויות כמו למבוגר שנפגע בפעולות איבה: תגמול נכות חודשי והטבות, חוץ מטיפול רפואי המגיע לילד מגיל 14 ומעלה.
  • ילד עובד שנפגע בעבודה – ילד עובד מגיל 14 ומעלה שנפגע בעבודה או בדרך אליה או ממנה יהיה זכאי לכל קצבאות נפגעי עבודה כמו מבוגר: טיפול רפואי, דמי פגיעה, קצבת נכות מעבודה, שיקום ומענקים.
  • ילד מתנדב שנפגע בפעולת ההתנדבות – ילד מתנדב מגיל 14 ומעלה שנפגע במהלך ההתנדבות או בדרך אל ההתנדבות או ממנה, יהיה זכאי לכל קצבאות נפגעי עבודה כמו מבוגר שנפגע בהתנדבות: טיפול רפואי, דמי פגיעה, קצבת נכות מעבודה, שיקום ומענקים.
  • ילד עובד שיצא להשתתף בחינוך קדם צבאי – עשוי  להיות זכאי לתגמול מילואים, לאחר התייעצות עם הוועדה לשירות מילואים ובאישור השר.
  • יילוד מאושפז בבית חולים בתוך חופשת הלידה – הורהו זכאי להאריך את חופשת הלידה, ולקבל תשלום חופשת לידה בעד תקופת הארכת החופשה.